Kategorie

Najczęściej kupowane

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ZdalneHobby.pl, (dalej także: „Sklep”) w zakresie obsługi klientów detalicznych, prowadzi Megatype Ewa Tokarska z siedzibą w Piasecznie, na ul. Pod Bateriami 30, NIP: 1230783319, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Reguły sprzedaży hurtowej i półhurtowej oraz innych form współpracy z klientami biznesowymi ustalane są indywidualnie i nie są objęte niniejszym regulaminem, nawet jeśli wykorzystują techniczną infrastrukturę Sklepu.

3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego ZdalneHobby.pl jest handel artykułami modelarskimi, elektroniką, zabawkami, oraz innymi przedmiotami związanymi z realizacją zainteresowań i czasem wolnym.

4. Zaleca się aby każda osoba składająca zamówienie, zwana dalej "Zamawiającym", zapoznała się wcześniej z treścią Regulaminu.

5. Zaznacza się, że dostępność towarów w Sklepie może różnić się od rzeczywistej dostępności, wyznaczanej stanami magazynowi lub możliwościami zamówienia towaru u partnerów handlowych. Oferta Sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Składanie zamówienia

4. Przez złożenie zamówienie on-line należy rozumieć wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu ZdalneHobby.pl.

5. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

6. Zakupów w sklepie internetowym ZdalneHobby.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zakupów wyłącznie za wiedzą i zgodą swoich prawnych opiekunów.

7. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

9. Prawo do weryfikacji i anulowania zamówienia przysługuje Sprzedawcy nawet po jego wcześniejszym potwierdzeniu.

10. Do zamówień składanych inną drogą niż formularz on-line (telefonicznie, pocztą e-mail) postanowienia niniejszego regulaminu stosują się tak samo jak do zamówień on-line.

Realizacja zamówienia

11. Przyjmuje się, że momentem zawarcia umowy sprzedaży jest chwila rozpoczęcia realizacji zamówienia.

12. Przez realizację zamówienia rozumie się proces przygotowania zamówionego towaru do wysyłki oraz nadania go przewoźnikowi.

13. Realizacja zamówienia kończy się w momencie otrzymania przesyłki przez Zamawiającego

14. Realizacje zamówień odbywają się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedawcy (9-18).

15. W przypadku gdy płatność za towar dokonywana jest przelewem lub kartą kredytową Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po wpłynięciu środków na wskazany rachunek bankowy, w miarę dostępności towaru.

16. W przypadku towarów kupionych za pobraniem rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po jego potwierdzeniu.

17. Na rozpoczęcie i czas realizacji zamówień mogą wpływać prace związane z obsługą wcześniejszych lub równoległych zamówień, bieżące prace firmy etc. Dotyczy to zwłaszcza okresów zwiększonego ruchu, takich jak Święta Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka etc. W takich wypadkach o kolejności realizacji zamówień decyduje Sprzedawca.

18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

18. W przypadku towarów sprowadzanych na poczet realizacji zamówienia z zewnętrznych magazynów lub od zewnętrznych dostawców, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

20. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika), dla produktów fizycznie obecnych w magazynie Sprzedawcy, wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Przewoźnika.

Ceny, rachunki, towary

21. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

22. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru (za pobraniem), kartą płatniczą lub przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę (przedpłata).

23. Transakcja standardowo potwierdzana jest rachunkiem.

24. Na życzenie Użytkownika Sprzedawca zamiast paragonu wystawia fakturę.

25. Użytkownik, do którego został już wysłany rachunek, a który chciałby otrzymać fakturę VAT musi odesłać paragon Sprzedawcy celem otrzymania faktury. Odsyłany rachunek nie może być zniszczony ani nieczytelny.

26. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. W przypadku płatności za pobraniem koszt przesyłki wliczony jest w kwotę pobrania. Tabla opłat za przesyłki dostępna jest w zakładce „Dostawa”.

Warunki dostawy

27. Terminy wysyłek podawane na stronach ZdalneHobby.pl są terminami szacunkowymi, dotyczącymi wyłącznie dni roboczych. Terminy te nie uwzględniają dni wolnych od pracy ani czynników związanych z potwierdzeniem i realizacją zamówienia.

28. Sprzedawca ma prawo pobierać dodatkową opłatę operacyjną dla przesyłek pobraniowych. Opłata taka - o ile jest naliczana - wyszczególniona jest w cenniku kosztów wysyłek dostępnym dla Użytkowników.

29. Sprzedawca może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłat za wysyłki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200 złotych, każdy sposób dostawy jest darmowy.

Gwarancje i zwroty

30. Gwarancja z definicji dotyczy ukrytych wad fabrycznych produktu

31. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.

32. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu.

33. Użytkownik wysuwa roszczenie gwarancyjne w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od momentu zaobserwowania usterki.

34. W przypadku obowiązującej gwarancji produkt lub uszkodzona część musi być dostarczony do Sprzedawcy w celu badania technicznego.

35. Sprzedawca rozpatruje roszczenie gwarancyjne, które uznaje bądź odrzuca.

36. W przypadku uznania gwarancji Użytkownikowi przysługuje nieodpłatna naprawa produktu.

37. W pewnych szczególnych okolicznościach Użytkownik może ubiegać się o wymianę reklamowanego produktu na nowy lub zwrot pieniędzy.

38. Zgodnie z obowiązującym prawem Sprzedawca może odmówić wymiany objętego gwarancją produktu na nowy, jeśli koszty nowego produktu znacząco przewyższają koszty naprawy, a także w sytuacji gdy wymiana nie jest możliwa.

39. Zwrot pieniędzy za wadliwy produkt jest możliwy jeśli – pomimo wielokrotnych napraw lub wymian - produkt wciąż wykazuje usterkę będącą przyczyną roszczenia gwarancyjnego. Przyjmuje się, że taka sytuacja ma miejsce po trzykrotnym uznaniu gwarancji i serwisowaniu produktu z tej samej przyczyny.

40. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego Użytkownik ma prawo ubiegać się o wysłanie naprawionego towaru na koszt Sprzedawcy. Niniejszy przepis dotyczy wyłącznie terytorium RP. W takiej sytuacji o wyborze sposobu wysyłki oraz firmy pośredniczącej decyduje Sprzedawca.

41. Jeżeli Sprzedawca wyśle naprawiony lub wymieniony produkt na swój koszt, a przesyłka nie zostanie odebrana to każda kolejna wysyłka będzie odpłatna.

42. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego Klient ma prawo do odpłatnej naprawy serwisowej.

43. Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Klienta o decyzji w sprawie jego roszczenia nie później niż 14 dni od otrzymania produktu.

44. Naprawie gwarancyjnej podlegają tylko modele zakupione u Sprzedawcy. Ochrona gwarancyjna Sprzedawcy obejmuje obszar RP. Uznawanymi dowodami zakupu są paragony fiskalne oraz faktury VAT.

45. Klient możne zrezygnować z zakupu w ZdalneHobby.pl bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z prawem jest to możliwe tylko gdy produkt nie jest zniszczony ani użytkowany. Klient odsyła produkt , z kompletnym wyposażeniem oraz paragonem poświadczającym zakup. Sprzedawca dokona oględzin produktu, i w razie braku zastrzeżeń, dokona zwrotu należności równego cenie, po której produkt został zakpuiony.

46. Zwrotu środków dokonuje sprzedawca za pomocą przelewu bankowego, a w wyjątkowych przypadkach także innej formy uzgodnionej wcześniej z Klientem.

47. Zwroty oraz przesyłki gwarancyjne, reklamacyjne i serwisowe przysyłane do Sprzedawcy przesyłkami pobraniowymi nie będą odbierane.

Ochrona danych osobowych

48.Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych - z późniejszymi zmianami.

49.Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia z bazy sklepu.

50. Sprzedawca ma prawo przekazać przewoźnikowi dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym numer telefonu Użytkownika.

51. Zgodnie z prawem, rejestracji w sklepie lub portalu internetowym nie można traktować jako równoznacznej ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych. Informacje handlowe wysyłane są tylko tym Użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę poprzez zakreślenie odpowiedniego pola wyboru.

Postanowienia końcowe

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych właściwych dla przedmiotu rozstrzygnięcia.


Wyszukiwanie

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Producenci